Välkommen till PCR!

Företaget PCR är en helhetsleverantör av ett flertal produkter och tjänster för en säker och trygg arbetsplats

Arbetsmiljö bör prioriteras högt och innefattar många viktiga delar. Vi hjälper er att identifiera era behov såsom utbildningar, produkter och övriga tjänster. Vi hjälper er att komma igång med SAM, SBA eller uppföljning av ert kontinuerliga arbete gällande arbetsmiljön. Vi bevakar varje anställds behov av utbildning samt årligt behov av arbetskläder och skydd.

En säker arbetsplats gynnar både medarbetare och arbetsgivare samt bidrar till ett ökat engagemang. En god och säker arbetsmiljö är en del av det dagliga arbetet och bidrar till en långsiktig och lönsam investering.

Populära utbildningar

Våra partners