SÄKERHETSVECKA BORGEBY SLOTT 3-7 SEPTEMBER

Arbetsmiljö är brett och som företagare kan det vara svårt att få information om vad som krävs för att uppfylla alla lagar. Vi har därför skapat en säkerhetsvecka där ni kan delta i våra seminarium, utbildningar, föreläsningar. Ni kan boka er aktivitet för hela företaget och närvara på föreläsningar som ni är intresserade av. Vi erbjuder er en unik vecka med många aktiviteter. Vi har också samlat många aktörer som kan svara på era arbetsmiljöfrågor.

Populära utbildningar

Våra partners