Hem / Utbildningar / Arbete på väg

Arbete på väg

För dig som arbetar med vägarbete, oavsett om du arbetar med drift eller underhåll.

Våra kurser inom Arbete på väg:

Arbete på väg Nivå 1+2

Kursen ger deltagaren en genomgång av regler för säkerheten vid vägarbete som gäller där Trafikverket är väghållare.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som arbetar med vägarbete på allmänna vägar, oavsett om du arbetar med drift eller underhåll.

Kursinnehåll

Kursen tar upp lagar och regler för den som utför vägarbete och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbete. Risker som finns vid vägarbete ska tydliggöras och lösningar hittas. Trafiksäkerhetsfrågor och hur trafikanter beter sig.

Förkunskaper

Inga förkunskapskrav.

Kurstid

Kurstiden är 8 h.

Antal deltagare

Max 10-12 deltagare vid varje kurstillfälle.

Kursmål

Eleven kommer att ges en ökad kännedom, förståelse och kunskap för att uppfylla säkerhets- och arbetsmiljökraven

Kursdokumentation

Trafikverkets riktlinjer om kompetenskrav enligt TRV 2011/44052A ligger till grund. De krav som anges i Trafikverkets nuvarande regelverk IFS 2009:4 Säkerhet vid arbete på väg ligger som grund för utbildningen.

Efter godkänt prov utfärdas ett utbildningsintyg till deltagaren.

Kursens giltighetstid 5 år.

Pris

1 950 kr per deltagare.

Boka utbildning

Våra partners