Hem / Utbildningar / Fallskyddsutbildning

Fallskyddsutbildning

Beskrivning för utbildningskategori fallskyddsutbildning.

Våra kurser inom Fallskyddsutbildning:

Fallskyddsutbildning

Att arbeta på höga höjder medför ofta stora risker för ohälsa och olycksfall. Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken inom byggbranschen och syftet med denna utbildning är att höja medvetandet hos deltagaren samt säkerhetsställa en bättre arbetsmiljö. Utbildningen kan
skräddarsys efter företagets behov och innehålla olika former av praktiska övningar.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som arbetar på tak eller andra höga höjder samt arbetsledare och chefer som har ett övergripande arbetsmiljöansvar för personer som arbetar ovanför marken.

Lagstiftning

Enligt Arbetsmiljölagen skall arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. (3 kap. 3 §)
Arbetsmiljölagen 2 kap 4 § anger att betryggande skyddsåtgärder ska vidtas för att förhindra skada genom fall, ras etc. Denna bestämmelse är specificerad genom reglerna i föreskrifterna AFS 1981:14

Förkunskaper

Inga förkunskapskrav.

Kurstiden är 8 h.

Antal deltagare

Max 15 deltagare vid varje kurstillfälle.

Kursmål

Eleven kommer att ges en ökad kännedom, förståelse och kunskap för att uppfylla säkerhets- och arbetsmiljökraven.

Efter godkänt prov utfärdas ett utbildningsintyg till deltagaren.

Pris enligt offert.

Boka utbildning

Våra partners