Hem / Utbildningar / Ställningsbyggnad

Ställningsbyggnad

Vi erbjuder kurser för dig som bygger ställningar eller leder ställningsbyggen.

Våra kurser inom Ställningsbyggnad:

Ställningsbyggarkurs – Allmän utbildning 2-9 m och säkra lyft

Kursen är till för dig som bygger ställningar eller leder ställningsbygge där Arbetsmiljöverkets krav är Allmän utbildning om ställningar.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som ska bygga ställning upptill 9 m.

Kursinnehåll

Kursen erbjuds till företagsförlagda gruppbokningar för komvuxelever och övriga yrkesarbetare (yrken som inte har ställning som sin huvudsyssla), som bygger eller leder ställningar i sitt arbete. Den uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på Allmän utbildning om ställningar. Godkänt resultat i kursen ger dig rätten och att bygga eller leda ställningsbygge som är upp till nio meter (fyra bomlagshöjder) och helt följer en generell monteringsinstruktion.

Kursen ger även behörighet för lastkopplare och signalman i enlighet med kunskapskraven i AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap.

Kursen ger grundläggande kunskaper i ställningsbyggnad och säkra lyft.

Kursen är indelad i självstudier som läses på Ställningsakademin, STIBs utbildningsplattform och handledda studier tillsammans med praktiska moment och slutexamen från oss på PCR Hälsa och Säkerhet.

Förkunskaper

Inga förkunskaper.

Kurstid

Kurstiden är 10 h teori samt 4 h praktik

Kursdeltagare får inloggningsuppgifter till sin personliga mail och har sedan tillgång till kursen under obegränsad tid.

Antal deltagare

Max 15 deltagare vid varje kurstillfälle.

Kursmål

Deltagaren erhåller både teoretiska samt praktiska kunskaper för montering, nedmontering och ändring av ställning.

Kursen lämpar sig även väl för de som ska överta en ställning.

Kursdokumentation

Kursen följer framtagna riktlinjer enligt STIB kursplan

Efter godkänt prov utfärdas ett utbildningsintyg från STIB för allmän kurs 2-9 m och säkra lyft till deltagaren.

Pris

Kursavgiften är 3750 kr/deltagare exkl. moms

Boka utbildning

Våra partners