Hem / Utbildningar / Truckutbildningar

Truckutbildningar

Lär dig köra, manövrera och hantera gods med olika slags truckar.

Våra kurser inom Truckutbildningar:

Truckförarutbildning A+B

Kursen ger er kompetens att köra, manövrera och hantera gods med olika slag av truckar.

Målgrupp

Kursen vänder sig till blivande yrkesförare, terminalarbetare eller den som behöver köra truck.

Kursinnehåll

  • Genomgång av risker och säkerhetsbestämmelser
  • Trafikregler vid körning med truck
  • Truckens uppbyggnad och vilka typer av truckar som finns
  • Genomgång av truckens egenskap, belastningar och stabilitet
  • Arbeta ergonomiskt
  • Hantering av material och gods
  • Daglig tillsyn och rutinmässiga kontroller
  • Hantering av farligt gods

Förkunskaper

Deltagaren måste fyllt 18 år. För att köra truck på väg krävs lägst traktorkort. I övrigt ska du ha tillräckliga kunskaper och färdigheter (i tillämpliga delar) som krävs för att få körkort. Dessutom ska du ha arbetsgivarens tillstånd att köra truck.

Kurstid

Kurstiden är 8 h teori samt praktik

Antal deltagare

Max 5 deltagare vid varje kurstillfälle.

Kursmål

Att ge deltagaren ett säkert synsätt på att handha en truck och inneha djup förståelse för risker och säkerhetsbestämmelser. Säker, effektiv och ansvarskännande förare är vårt mål.

Kursdokumentation

Kursen följer framtagna riktlinjer enligt läroplanen TL P10

Efter godkänt prov utfärdas ett utbildningsintyg (TYA) till deltagaren.

Pris

3 000 kr per deltagare.

Boka utbildning

Våra partners