Hjullastarutbildning C


Kursen ger er kompetens att köra, manövrera och hantera hjullastaren i olika situationer. C-kursen fokuserar på godshantering och anläggning.

Målgrupp

Kursen vänder sig till blivande maskinförare som vill jobba med anläggning och godshantering.

Kursinnehåll

  • Genomgång av risker och säkerhetsbestämmelser
  • Trafikregler vid körning med truck
  • Hjullastarens konstruktion, typer samt tillbehör.
  • Genomgång av hjullastarens egenskaper, belastningar och stabilitet
  • Arbeta ergonomiskt
  • Hantering av material och gods
  • Daglig tillsyn och rutinmässiga kontroller

Förkunskaper

För att gå denna utbildning krävs att du har traktorkort eller B-kort, (undantag finns). Du ska ha fyllt 18 år och ha erhållit tillräckliga kunskaper.

Kurstid

Kurstiden varierar beroende på förkunskaper.

Antal deltagare

Max 2-3 deltagare vid varje kurstillfälle.

Kursmål

Att ge deltagaren ett säkert synsätt på att handha en hjullastare och inneha djup förståelse för risker och säkerhetsbestämmelser. Säker, effektiv och ansvarskännande förare är vårt mål.

Kursdokumentation

Kursen följer framtagna riktlinjer enligt läroplanen TL P10

Efter godkänt prov utfärdas ett utbildningsintyg (TYA-BYN) till deltagaren.

Pris

Enligt offert

Boka utbildning

Våra partners