Liftutbildning – Grund

 

Liftutbildning-Grundutbildning

Kursens övergripande syfte är att utbilda deltagaren till en säker och riskmedveten liftanvändare.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som använder mobila arbetsplattformar, även till arbetsledare och skyddsombud som ska planera arbetet med liftar.

Kursinnehåll

 • Olycksstatistik
 • Arbetsmiljölagen
 • Liftutbildningsrådet
 • Stabilitet & Riskmoment
 • Liftens konstruktion
 • Olika liftmodeller
 • Säkert handhavande
 • Daglig tillsyn
 • Säkerhet på liften
 • Användning av fallskydd i lift
 • Teoriprov
 • Praktik

Förkunskaper

Deltagaren måste fyllt 18 år och ha god förståelse i svenska språket.

 Kurstid

Kurstiden är 8 h varav 4 h teori och 4 h praktik.

Antal deltagare

Max 15 personer vid varje kurstillfälle.

Kursmål

Att ge deltagaren ett säkert synsätt på användandet av liftar samt att kunna planera och bedöma risker innan arbetet påbörjas.

Kursdokumentation

Utbildningen följer de internationella standarderna ISO 18878:2013, 18893:2004 samt den svenska Liftläroplanen LLP. Efter godkända prov får eleven utbildningsintyg.

Detta är giltigt i 5 år.

 

Priser

Grundutbildning: 2 100 kr per deltagare.

 

Boka utbildning

Våra partners