Säkra lyft

Kursens övergripande syfte är att utbilda deltagaren att koppla och använda lyftredskap på ett säkert och riskmedvetet sätt.

Kursen är framtagen av Sveriges Byggindustrier.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som kopplar och använder lyftredskap.

Kursinnehåll

  • Lyftdon, användning och funktion
  • Roller och ansvar vid lyftarbete
  • Riskbedömning
  • Arbetsmiljölagen, föreskrifter och standarder
  • Lastkoppling
  • Lyftredskap
  • Signaler och tecken
  • Säkerhetsregler
  • Teoriprov

Förkunskaper

Deltagaren måste fyllt 18 år och ha god förståelse i svenska språket.

Kurstid

Kurstiden är 4 h teori samt praktik

Antal deltagare

Max 20 personer vid varje kurstillfälle.

Kursmål

Att ge deltagaren ett säkert synsätt på att koppla last samt att kunna planera och bedöma risker innan arbetet påbörjas.

Kursdokumentation

Kursen är anpassad till svenska lagar, föreskrifter och standarder.

Efter godkänt prov utfärdas ett utbildningsintyg till deltagaren från Sveriges Byggindustrier.

Pris

2 200 kr per deltagare.

Boka utbildning

Våra partners